Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Cíle a přínos projektu Dům přírody Třeboňska
Thesis title in Czech: Cíle a přínos projektu Dům přírody Třeboňska
Thesis title in English: Purposes and benefits of project Dům přírody Třeboňska
Key words: případová studie, interpretace místního dědictví, práce s veřejností, ochrana přírody a krajiny, návštěvnické centrum
English key words: Case study, interpreting our heritage, work with public, protection of nature and landscape, visitor center
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Supervisor: PhDr. Ivan Rynda
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.06.2021
Date of assignment: 03.06.2021
Date of electronic submission:07.01.2022
Date of proceeded defence: 10.02.2022
Course: Thesis Defence (YM4A1EKO1)
Reviewers: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce bude případovou studií. Klade si za cíl zevrubný výzkum záměru, projektu, realizace a
fungování návštěvnického centra CHKO Třeboňsko, tedy Domu přírody Třeboňska. Práce
poskytne analýzu záměru a interpretačního plánu projektu, analyzuje očekávání autorů,
provozovatelů a zadavatele projektu. V případě úspěchu ve sběru dostatečného vzorku dat
poskytne evaluaci interpretačního plánu, tedy zda si návštěvníci Domu přírody z návštěvy
opravdu odnášejí to, co jeho autoři, provozovatelé a zadavatel chtějí, aby si z návštěvy
odnesli. Práce tak nabídne náhled, zda existence Domu přírody a jeho zvolená forma zvyšuje
úroveň ochrany CHKO Třeboňsko. Vzhledem k tomu, že práce bude případovou studií,
využije všech dostupných dat a vhodných kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html