Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Experimentální přístupy pro studium jaterní enzymatické indukce zprostředkované pregnanovým X receptorem
Thesis title in Czech: Experimentální přístupy pro studium jaterní enzymatické indukce zprostředkované pregnanovým X receptorem
Thesis title in English: Experimental approaches for studying hepatic enzyme induction mediated by pregnane X receptor
Key words: pregnanový X receptor, PCR, jaterní buněčné modely, zvířecí modely, genová indukce, metabolismus léčiv
English key words: pregnane X receptor, PCR, liver cell models, animal models, gene induction, drug metabolism
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Supervisor: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.05.2021
Date of assignment: 03.05.2021
Date and time of defence: 01.06.2021 08:00
Date of electronic submission:14.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Opponents: PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Guidelines
Vyhledat relevantní publikace v databázích.
Nastudovat odbornou literaturou k tématu DP.
Sepsat práci v souladu se Závaznými pokyny pro vypracování bakalářských/diplomových prací na Katedře farmakologie a toxikologie.
Dodržovat etiku publikační praxe (klást důraz na principy správného citování).
Sepsat diplomové práci o délce 60-70 stran, která odkazuje na min. 40-50 vědeckých/rešeršních článků publikovaných v impaktovaných mezinárodních časopisech.
References
Bell CC et al. Transcriptional, functional, and mechanistic comparisons of stem cell-derived hepatocytes, HepaRG cells, and three-dimensional human hepatocyte spheroids as predictive in vitro systems for drug-induced liver injury. Drug Metab Dispos 2017;45(4):419-29.
Godoy P et al. Recent advances in 2D and 3D in vitro systems using primary hepatocytes, alternative hepatocyte sources and non-parenchymal liver cells and their use in investigating mechanisms of hepatotoxicity, cell signaling and ADME. Arch Toxicol 2013;87(8):1315-530.
Oladimeji PO, Chen T. PXR: More than just a master xenobiotic receptor. Mol Pharmacol 2018;93(2):119-127.
Pávek P. Pregnane X receptor (PXR)-mediated gene repression and cross-talk of PXR with other nuclear receptors via coactivator interactions. Front Pharmacol 2016;7:456.
Bustin SA et al. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clin Chem 2009;55(4):611-22.
Sreejith KR, Ooi CH, Jin J, Dao DV, Nguyen NT. Digital polymerase chain reaction technology – recent advances and future perspectives. Lab Chip 2018;18(24):3717-32.
Preliminary scope of work
Vyhledávání publikací na téma: pregnanový X receptor (PXR), indukce biotransformačních enzymů, in vitro a in vivo modely pro studium funkce PXR. Přehled experimentálních metod studia PXR funkce (zaměřit se na metodu PCR).
Literární rešerše tématu.
Pravidelná diskuse problematiky se školitelem.
Preliminary scope of work in English
Searching for publications dealing with preganane X receptor (PXR), induction of biotransformation enzymes, in vitro and in vivo models for a study of PXR function. Overview of methods for a study of PXR function (the focus is put on PCR).
Write a literature review.
Regular discussion of the topic and other issues with the supervisor.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html