Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Homoclinic Chaos in Black-hole Fields
Thesis title in Czech: Homoklinický chaos v polích černých děr
Thesis title in English: Homoclinic Chaos in Black-hole Fields
Key words: černé díry|geodetický pohyb|homoklinické orbity|chaotické chovaní
English key words: black holes|geodesic motion|homoclinic orbits|chaotic behaviour
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.04.2021
Date of assignment: 28.04.2021
Confirmed by Study dept. on: 25.05.2021
Date and time of defence: 14.09.2021 09:00
Date of electronic submission:06.08.2021
Date of submission of printed version:06.08.2021
Date of proceeded defence: 14.09.2021
Reviewers: Mgr. Petra Suková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
i) Ujasnit si základní vlastnosti geodetického pohybu v poli stacionárních černých děr. ii) Seznámit se s astrofyzikální motivací pro studium černých děr obklopených dalším zdrojem, zejména diskem či prstencem. iii) Uvědomit si netriviálnost problému "superpozice" více zdrojů v obecné relativitě; seznámit se s jednoduchým případem statické a axiálně symetrické úlohy. iv) Seznámit se se základními pojmy a metodami teorie dynamických systémů. v) Prostudovat předchozí články skupiny o geodetickém chaosu v poli "porušených" černých děr. vi) Najít nestabilní kruhové geodetiky a odpovídající homoklinické orbity v některých konkrétních metrikách či pseudo-newtonovských potenciálech (Paczyński-Wiita, Witzanyho logaritmický; Schwarzschildova metrika perturbovaná tenkým konečným diskem).
References
Chandrasekhar S., The Mathematical Theory of Black Holes (Oxford Univ. Press, Oxford and New York 1983, 1992, 1998, 2000)
Broer H., Takens F., Dynamical Systems and Chaos (Springer, Dordrecht 2011)
články z odborných časopisů, zejména předchozí články skupiny ke geodetickému chaosu
Preliminary scope of work
Téme geodetického chaosu v poli porušených černých děr spojuje tři oblasti teoretického výzkumu: astrofyzikální motivaci v podobě akrečních disků a prstenců kolem černých děr, obecnou relativitu jako teorii prostoročasu (gravitace), a teorii dynamických systémů, která poskytuje nástroje pro studium dlouhodobých důsledků slabých odchylek od integrability (v daném případě od integrability geodetického pohybu v polích izolovaných stacionárních černých dír). Práce bude vycházet z výsledků, které jsme se studenty získali v předchozích letech, speciálně se soustředí na nalezení kruhových a s nimi asociovaných homoklinických orbit v některých konkrétních potenciálech či metrikách.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html