Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Didaktické zpracování tématu struktura společnosti v rámci občanského a společenskovědního základu na středních školách
Thesis title in Czech: Didaktické zpracování tématu struktura společnosti v rámci občanského a společenskovědního základu na středních školách
Thesis title in English: Didactic elaboration the topic structure of society in the social sciences at upper secondary school
Key words: analýza, konstruktivismus, kurikulum, sociální třída, struktura společnosti
English key words: analysis, constructivism, curriculum, social class, structure of society
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.02.2021
Date of assignment: 11.04.2021
Date and time of defence: 24.05.2021 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:17.04.2021
Date of proceeded defence: 24.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce představí zakotvení tématu v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a analyzuje jeho rozpracování ve vybraných školních vzdělávacích programech a učebnicích. Představí pojetí tématu ve vybraných zahraničních kurikulech vyšší sekundární školy a porovná je s naší vzdělávací praxí. S využitím podnětů ze zahraničí a výsledků výzkumů české společnosti navrhne vlastní vyučovací postup pro střední školy.
References
DVOŘÁK, Dominik, Jakub HOLEC a Michaela DVOŘÁKOVÁ. Kurikulum školního vzdělávání: zahraniční reformy v 21. století. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7603-017-6.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0807-1.
KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073675714.
KOLÁŘOVÁ, Marta a Kateřina VOJTÍŠKOVÁ. Vnímání a utváření sociálních distancí a třídních nerovností v české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. ISBN 978-80-7330-155-2.
PROKOP, Daniel. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Druhé, rozšířené vydání. Brno: Host, 2020. ISBN 978-80-275-0308-7.
PROKOP, Daniel, Paulína TABERY a Martin BUCHTÍK, ed. Rozděleni svobodou. Česká společnost po 30 letech. Praha: Radioservis, a.s., 2019. ISBN 978-80-88286-08-0.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
ŠAFR, Jiří. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. ISBN 978-80-7330-154-5.
HAMPLOVÁ, Dana a Tomáš KATRŇÁK, ed. Na vzdělání záleží: jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-457-5.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html