Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Teorie Ronalda Ingleharta a jejich přínos historické sociologii se zřetelem na publikace od roku 2000.
Thesis title in Czech: Teorie Ronalda Ingleharta a jejich přínos historické sociologii se zřetelem na publikace od roku 2000.
Thesis title in English: Ronald Inglehart´s theories and their contribution to historical sociology with regard to the publications since 2000.
Key words: Teorie modernizace, sekularizace, demokratizace, civilizace, post-industrialismus, post-materialismus, umělá inteligence, kultura, náboženství, konfliktní linie, autoritářský reflex
English key words: Modernization theory, secularization, democratization, civilization, post-industrialism, post-materialism, artificial intelligence, culture, religion, political cleavages, authoritarian reflex
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Historical Sociology (24-HS)
Supervisor: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.04.2021
Date of assignment: 06.04.2021
Date of electronic submission:23.07.2021
Date of proceeded defence: 13.09.2021
Course: Thesis Defence (YMH201)
Reviewers: Mgr. Rostislav Gramskopf
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplň práce je kriticky reflektovat nejnovější tvorbu R. Ingleharta z pohledu historické sociologie. Zejména nejnovější knihy, které vyšly od roku 2017 ještě nebyly v českém prostředí nijak reflektovány. Vzhledem k tomu, že druhá dekáda 21. století byla poměrně turbulentní, co se politické a ekonomické sféry týče, je možné se domnívat, že v Inglehartových zjištěních, na základě kvantitativních výzkumů, došlo k výraznějšímu posunu oproti dřívějším výstupům (které budou samozřejmě taktéž v práci představeny).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html