Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě
Thesis title in Czech: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě
Thesis title in English: Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after ischemic stroke
Key words: Cévní mozková příhoda, CMP, ischemická cévní mozková příhoda, levostranná hemiparéza, rehabilitace, fyzioterapeutická péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
English key words: Stroke, ischemic stroke, left hemiparesis, rehabilitation, physiotherapeutic treatment of a patient after ischemic stroke
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: Mgr. Petra Reckziegelová
Author: Bc. Petra Stupková - assigned by the advisor
Date of registration: 29.03.2021
Date of assignment: 29.03.2021
Date and time of defence: 26.05.2022 07:30
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:29.04.2022
Date of submission of printed version:29.04.2022
Date of proceeded defence: 26.05.2022
Reviewers: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html