Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Plánování cest pro multi-robotické sklady
Thesis title in Czech: Plánování cest pro multi-robotické sklady
Thesis title in English: Path planning for multi-robot warehouses
Key words: Multi-agent pickup and delivery|Dvojúrovňové plánování|Multi-agentní hledání cest|Automatizované sklady
English key words: : Multi-agent pickup and delivery|Two-level planning|Multi-agent path finding|Automated warehouses
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Supervisor: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.03.2021
Date of assignment: 24.03.2021
Confirmed by Study dept. on: 30.03.2021
Date and time of defence: 10.09.2021 09:00
Date of electronic submission:16.07.2021
Date of submission of printed version:22.07.2021
Date of proceeded defence: 10.09.2021
Reviewers: RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se zabývá technikami hledání bezkolizních cest pro skupinu robotů v automatizovaném skladu, tzv. Multi-Agent Pickup and Delivery (MAPD ) problém. Roboti mají za úkol vyzvednout zboží na určeném místě a převést ho na jiné místo v předem známém prostředí (mapa skladu). Cílem práce je porovnat existující přístupy pro hledání cest pro agenty, případně navrhnout jejich vylepšení či vlastní techniku. Algoritmy budou implementovány a empiricky porovnány v simulovaném prostředí.
References
Hang Ma, Jiaoyang Li, T. K. Satish Kumar, Sven Koenig: Lifelong Multi-Agent Path Finding for Online Pickup and Delivery Tasks. AAMAS 2017: 837-845

Jiaoyang Li, Andrew Tinka, Scott Kiesel, Joseph W. Durham, T. K. Satish Kumar, Sven Koenig: Lifelong Multi-Agent Path Finding in Large-Scale Warehouses. AAMAS 2020: 1898-1900

Jiří Švancara, Marek Vlk, Roni Stern, Dor Atzmon, Roman Barták: Online Multi-Agent Pathfinding. AAAI 2019: 7732-7739
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html