Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Souvislost strategie zvládání nudy a postoje ke školním předmětům
Thesis title in Czech: Souvislost strategie zvládání nudy a postoje ke školním předmětům
Thesis title in English: The strategic context of coping with boredom and attitude to school subjects
Key words: nuda; coping; motivace; postoje k předmětům
English key words: boredom; coping; motivation, attitude to school subjets
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.03.2021
Date of assignment: 04.03.2021
Date and time of defence: 09.09.2021 08:00
Date of electronic submission:12.07.2021
Date of proceeded defence: 09.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude zaměřena na prožívání nudy u žáků na druhém stupni základní školy (sedmé a osmé ročníky). Zmapován bude nejen výskyt nudy a hlavní žákovské strategie zvládání nudy (boredom coping), ale i žákovský postoj k těmto předmětům (obliba předmětu, obtížnost předmětu, význam předmětu, míra nudy v předmětu). Hlavním cílem práce bude hledat souvislosti mezi výskytem nudy v jednotlivých předmětech a postoji žáků k těmto předmětům, tedy mezi postojem k předmětu a volbou copingové strategie. Práce bude využívat převážně kvalitativní metodologie. V této práci je uvažováno o využití dotazníků BPSSS, CBS a dotazníku postojů ke školním předmětům.
References

Pavelková, I., Hrabal, V. (2010. Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový fakteor v žákovské motivaci. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Krykorková, H., Váňová, R. (2010). Učitel v současné škole. Karolínum.

Nett, U.E., Goetz, T., Daniels, L. M. (2010). What to do when feeling boredom: Students´ strategies for coping with boredom. Learning and Individuál Differences, 20 (6), 626-638.

Pekrum, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumpions, corollaries, and omplications for education research and practice. Educational psychology review, 18 (4), 315-341.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html