Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vztah ctnosti a štěstí podle Platóna a Aristotela
Thesis title in Czech: Vztah ctnosti a štěstí podle Platóna a Aristotela
Thesis title in English: The relationship between virtue and happiness according to Plato and Aristotle
Key words: Platón, Aristoteles, filosofie, antika, ctnost, štěstí, dobro, cíl, život, rozumnost, vědění, moudrost, spravedlnost.
English key words: Plato, Aristotle, philosophy, Antics, virtue, hapiness, goodness, purpose, life, rationality, knowledge, wisdom, justice.
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Qualified Skills Module (24-QM)
Supervisor: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.02.2021
Date of assignment: 08.02.2021
Confirmed by Study dept. on: 26.06.2021
Date of electronic submission:02.08.2021
Date of proceeded defence: 08.09.2021
Course: Thesis Defence (YBOS001)
Reviewers: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem bakalářské práce bude porovnat a vyložit, jaký je podle Platóna a Aristotela vztah mezi ctnostmi a štěstím. V bakalářské práci budou prostřednictvím interpretací příslušných pasáží z Platónových dialogů (Gorgias, Obrana Sókrata, Kritón, Ústava, ad.) představeny různé možné výklady vztahu mezi ctnostmi a štěstím. Platónovo pojetí bude poté srovnáno s Aristotelovým výkladem v jeho etických spisech, především s výkladem v Etice Nikomachově.
References
Patočka: Sókratés, SPN 1991
Jirsa: Obec a duše, Filosofia 2014
Havlíček: Dialog, etika a politika, OIKOYMENH 2010
Špinka: Přístupy k etice I, Filosofia 2014
Rezek: Spravedlnost jako zdatnost, OIKOYMENH 1996
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html