Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Reflexe environmentální krize v současné české poezii
Thesis title in Czech: Reflexe environmentální krize v současné české poezii
Thesis title in English: Reflection of the Environmental Crisis in Contemporary Czech Poetry
Key words: environmentální poezie|ekokritika|přírodní poezie|environmentální krize|klimatická změna
English key words: environmental poetry|ecocriticism|nature poetry|environmental crisis|climate change
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.01.2021
Date of assignment: 25.01.2021
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 02.02.2021
Date and time of defence: 06.09.2021 10:30
Date of electronic submission:26.07.2021
Date of proceeded defence: 06.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své diplomové práci se budu zabývat současnou českou (a potažmo slovenskou) environmentální poezií. Především v anglosaském světe je environmentální poezie, tedy poezie, která reaguje na současnou environmentální situaci, už dlouho zavedený pojem. Na české scéně se díla tohoto druhu poezie začala hojněji objevovat až v posledních několika letech, a stále na stabilní místo v literárním poli čekají. Jedním z impulsů pro tvorbu básnických sbírek s environmentální tématikou byla výzva básníka Radka Štěpánka ‘přírodní lyrika’ z roku 2019, která rozhýbala český literární prostor a rozpoutala debatu, zda by básníci měli tematizovat aktuální problémy dneška. I přes zdánlivou nepodobnost jednotlivých sbírek v nich lze nalézt společné prvky a témata. V Diplomové práci si kladu za cíl zmapovat a porovnat tyto rozličné sbírky s environmentální tématikou, a zasadit je do širšího kontextu dějin poezie.
References
Primární literatura:
Ferenčuhová, Mária. Černozem. Nová vlna, 2020.
Ferenčuhová, Mária. Imunita. Skalná ruža, 2019.
Janota, Vít. Jen třídit odpad nestačí. Dauphin, 2011.
Janota, Vít. Víkend v jakémsi Švýcarsku. Dauphin, 2016.
Kaprál, Zeno. Tříděný odpad. Druhé město, 2020.
Kolmačka, Pavel. Život lidí, zvířat, rostlin, včel. Triáda, 2018.
Kolmačka, Pavel. Wittgenstein bije žáka. Triáda, 2014.
Stehlíková, Olga. O čemu mluví Matka, když mlčí. Dobrý důvod, 2019.
Štěpánek, Radek. Hic sunt homines. Masarykova univerzita, 2018.
Zbořil, Jonáš. Nová divočina. Host, 2020.
Zedník, Ladislav. Město jeden kámen. Dauphin. 2015.

Sekundární literatura:
Blasing, Mutlu Konuk. Lyric Poetry: The Pain and the Pleasure of Words. Princeton University Press, 2007.
Bristow, Tom. The anthropocene lyric: An affective geography of poetry, person, place. Springer, 2015.
Bristow, Tom, and Ford, Thomas, eds. A cultural history of climate change. Routledge, 2016.
Clark, Timothy. Ecocriticism on the edge: The Anthropocene as a threshold concept. Bloomsbury Publishing, 2015.
Clark, Timothy. The value of ecocriticism. Cambridge University Press, 2019.
Culler, Jonathan D. Theory of the lyric. Harvard University Press, 2015.
Gare, Arran. "The postmodernism of deep ecology, the deep ecology of postmodernism, and Grand Narratives." Beneath the surface: Critical essays in the philosophy of deep ecology (2000): 195-214.
Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold, eds. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. University of Georgia Press. 1996.
Hiltner, Ken, ed. Ecocriticism: The Essential Reader. Routledge. 2014.
Hrdlička, Josef. Poezie a kosmos: Studie o poezii a poetice. Malvern. 2017.
Librová, Hana, et al. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. Masarykova univerzita, 2017.
Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. University of Minnesota Press, 2013.
Morton, Timoty. Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics. Harvard University Press, 2007.
Stibral, Karel. Proč je příroda krásná? – estetické vnímání přírody v novověku. Dokořán, 2005
Štěpánek, Radek and Zajíc, Pavel. Literárně – Enviromentální Platforma Pro Poezii, Prózu A Názory. Prirodnilyrika.cz. www.prirodnilyrika.cz.
Host: Environmentální poezie. Host č. 5, 2020.
Revue Prostor: Znovu objevit Zemi. Sdružení pro vydávání revue Prostor. 2019.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html