Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nietzscheho filosof
Thesis title in Czech: Nietzscheho filosof
Thesis title in English: A Philosopher in Nietzsche
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Supervisor: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.12.2020
Date of assignment: 21.01.2021
Confirmed by Study dept. on: 26.06.2021
Date of electronic submission:30.07.2021
Date of proceeded defence: 07.09.2021
Course: Thesis Defence (YBOS001)
Opponents: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová
 
 
 
Guidelines
Práce se zabývá analýzou Nietzscheho textů se zaměřením na jeho pojímání postavy filosofa, a to s cílem vymezit roli, kterou filosof v jeho filosofii zaujímá. Práce chce především poukázat na společné prvky tohoto pojmu, který se jinak nachází v jednotlivých dílech v ojedinělém myšlenkovém kontextu, a snaží se tedy o vymezení jakési pevnější definice. Vzhledem k rozsahu tohoto tématu se tato práce zaměřuje výhradně na pojetí tradičního filosofa a buduje tak půdu pro osvětlení Nietzscheho vidiny filosofa budoucnosti.
References
Nietzsche, F. Nečasové úvahy. Praha: Oikoymenh, 2005. ISBN 80-7298-134-X
Nietzsche, F. Lidské, příliš lidské. Praha: Oikoymenh, 2018. ISBN 978-80-7298-336-0
Nietzsche, F. Radostná věda. Praha: Aurora, 2001. ISBN 80-7299-043-8

Kouba, P. Nietzsche: Filosofická interpretace. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-191-9
Chavalka, J. Přivtělení a morálka. Praha: Togga, 2014. ISBN 978-80-7476-054-9
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html