Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Paralelní penzum gymnaziálního a hudebního vzdělávání z pohledu pedagogů a studentů na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ
Thesis title in Czech: Paralelní penzum gymnaziálního a hudebního vzdělávání z pohledu pedagogů a studentů na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ
Thesis title in English: Parallel pensum of high school and musical education from the perspective of teachers and students of Gymnasium and Musical School of Capital City Prague
Key words: gymnázium, hudební škola, GMHŠ, vzdělávání, pedagogové, studenti, absolventi
English key words: grammar school, music school, GMHS, education, teachers, students, graduates
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.12.2020
Date of assignment: 17.12.2020
Date and time of defence: 26.05.2021 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:15.04.2021
Date of proceeded defence: 26.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html