Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Motivace tenistů žákovského věku
Thesis title in Czech: Motivace tenistů žákovského věku
Thesis title in English: Motivation of junior tennis players
Key words: motivace, motivy, tenis, pubescence, cíle
English key words: motivation, motives, pubescence, goals
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: PhDr. Radka High, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.12.2020
Date of assignment: 15.12.2020
Confirmed by Study dept. on: 26.06.2021
Date of electronic submission:30.07.2021
Date of proceeded defence: 14.09.2021
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zaměřuje na téma motivace v žákovském tenise, tedy u hráčů ve věkové kategorii 10-15 let. Zkoumá motivy pro hraní tenisu, pro setrvání
u tenisu a pro zlepšování tenisových dovedností. V teoretické části nalezneme poznatky z oblasti tenisu, motivace ke sportu a období dospívání. Pro výzkumnou část bude zvolen kvalitativní výzkum s polostrukturovanými rozhovory s tenisovými hráči daného věku.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html