Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Sebepoškozování u dospívajících s traumatickým zážitkem
Thesis title in Czech: Sebepoškozování u dospívajících s traumatickým zážitkem
Thesis title in English: Self-harm of adolescents with traumatic experience
Key words: Dospívání|trauma|syndrom CAN|sebepoškozování|suicidum|resilience
English key words: Adolescence|trauma|child abuse neglect|self-harm|suicide|resilience
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.12.2020
Date of assignment: 07.12.2020
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 26.07.2021
Date and time of defence: 13.09.2021 00:00
Date of electronic submission:26.07.2021
Date of proceeded defence: 13.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je zmapovat příčiny a charakteristiku sebepoškozování u dospívajících s traumatickým zážitkem v anamnéze.
Obsahem teoretické části budou nejdříve okolnosti psychosociálního vývoje dospívajících (se zaměřením na významné změny v prožívání, sebepojetí a roli socializace). Dále bude vymezena problematika traumatizace (včetně PTSD a okrajově i syndrom CAN), jeho diagnostika a souvislost s resiliencí jedince. Následně budou představeny dosavadní poznatky o fenoménu sebepoškozování – zvláště jeho etiologie, ale také formy, funkce, opakující se charakter a bude odlišeno sebepoškozování od suicida. V závěru teoretické části budou přiblížena specifika sebepoškozovacího chování u dospívajících se zátěží traumatickým zážitkem.
Výzkumná část bude provedena pod záštitou Dětského krizového centra, z.ú. Z etického hlediska je nevhodné děti zatížené traumatem vystavovat ještě další zátěži v podobě výzkumného vyšetřování, proto bude výzkumná část založena na kvalitativní analýze spisové dokumentace těch klientů centra, u kterých bylo sebepoškozování zaznamenáno. Výzkumné cíle budou směřovány k etiologii, charakteristice a vnímaným funkcím sebepoškozování pro jedince.
Výsledky výzkumu by měly přispět k lepšímu porozumění problematiky sebepoškozování u dospívajících (obzvláště u těch se zážitkem traumatu), které by mohlo vést k praktickým implikacím v přímé péči o ně – a to jak ze strany rodičů (a obecné veřejnosti), ale i v podání rodinných poradců a školních a klinických psychologů.
References
Platznerová, A. (c2009). Sebepoškozování: aktuální přehled diagnostiky, prevence a léčby. Praha: Galén.
Kriegelová, M. (2008). Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci: aktuální přehled diagnostiky, prevence a léčby. Praha: Grada.
MKN-10: mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : desátá revize : obsahová aktualizace k 1.1.2018. (2018) (2., aktualiz. vyd). Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Kocourková, J., & Koutek, J. (2019). Specifika posttraumatické stresové poruchy v dětství a dospívání. Czecho-Slovak Pediatrics / Cesko-Slovenska Pediatrie, 74(4), 216-219.
Ford, J. D., & Gomez, J. M. (2015). The Relationship of Psychological Trauma and Dissociative and Posttraumatic Stress Disorders to Nonsuicidal Self-Injury and Suicidality: A Review [Online]. Journal Of Trauma, 16(3), 232-271.
Kerig, P. K. (2019). Linking childhood trauma exposure to adolescent justice involvement: The concept of posttraumatic risk‐seeking [Online]. Clinical Psychology: Science And Practice, 26(3).
Peh, C. X., Shahwan, S., Fauziana, R., Mahesh, M. V., Sambasivam, R., Zhang, Y., et al. (2017). Emotion dysregulation as a mechanism linking child maltreatment exposure and self-harm behaviors in adolescents [Online]. Child Abuse And Neglect, 67, 383 - 390.
Horowitz, S., & Stermac, L. (2018). The relationship between interpersonal trauma history and the functions of non-suicidal self-injury in young adults: An experience sampling study [Online]. Journal Of Trauma, 19(2), 232-246.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html