Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Populační politika Izraele
Thesis title in Czech: Populační politika Izraele
Thesis title in English: Israel's population policy
Key words: Izrael, populační politika, populační vývoj, plodnost, migrace
English key words: Israel, population policy, population development, fertility, migration
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.12.2020
Date of assignment: 02.12.2020
Confirmed by Study dept. on: 02.12.2020
Date of electronic submission:29.06.2023
Date of proceeded defence: 14.09.2023
Opponents: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce bude zhodnotit populační politiku Izraele v kontextu populačního vývoje daného státu a v kontextu vývoje Blízkého Východu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html