Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Feng Zikai jako hudební pedagog
Thesis title in Czech: Feng Zikai jako hudební pedagog
Thesis title in English: Feng Zikai as Teacher of Music
Key words: Feng Zikai|vzdělávání v Číně|modernizace čínské hudby|yinyue rumen
English key words: Feng Zikai|education in China|modernization of Chinese music|yinyue rumen
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.11.2020
Date of assignment: 24.11.2020
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 09.12.2020
Date and time of defence: 07.09.2021 09:00
Date of electronic submission:27.06.2021
Date of proceeded defence: 07.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Lenka Chaloupková
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměří na významnou postavu čínské literatury a umění Feng Zikaie a jeho aktivity při uvádění západní hudby do čínských škol. Porovná jeho přístup k hudebnímu vzdělávání a ke vzdělávání a výchově obecně. Charakterizuje jeho osobitý styl a pedagogické techniky a ukáže jejich inspiraci jednak v přístupu k životu a kulturním prostředí, ve kterém se pohyboval, zejména reformní atmosféry období Májového hnutí v Číně zaměřené na modernizaci vzdělávání, a jednak v konrétních zahraničních, zejména japonských předobrazech. Hlavní pramen je Feng Zikaiova kniha o hudbě „Yinyue rumen”, využita budou i další autorova díla ze souborného vydání „Feng Zikai wenji”, zejména jeho osobní záznamy z období jeho pedagogického působení.
References
Prameny:
FENG, Zikai. Yinyue rumen, 1926. Tongxin Publishing House; 1st edition, 2018, 155 s.
FENG, Zikai. Yinle ru rensheng. Beijing: Haitun chu ban she, 2015.
FENG, Zikai. Feng Zikai wenji. Zhejiang wenyi chu ban she (Zhejiang Literature and Art Publishing House), 1990. 1,2 a 7. díl.
Literatura:
BARMÉ, Geremie. An artistic exile: a life of Feng Zikai (1898-1975). Berkeley: University of California Press, c2002. ISBN 0520208323.
CVRČKOVÁ, Lenka. "Role školských písní v modernizaci čínské hudby". Praha, 2017. Diplomová práce, FF UK.
GILD, Gerlinde. "The Evolution of Modern Chinese Musical Theory and Terminology under Western Impact". In: Michael Lackner and Natascha Vittinghoff eds., Mapping Meanings: The Field of New Learning in Late Qing China. Leiden and Boston: Brill, 2004.
HO, Waichung. School Music Education and Social Change in Mainland China, Hong Kong and Taiwan. Leiden: BRILL, 2011.
JONES, Andrew F. Yellow Music: Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age. Duke University Press Books, 2009.
LIU, Jingzhi a Caroline MASON. A critical history of new music in China. Hong Kong: Chinese University Press, c2010. ISBN 9629963604.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html