Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Spravedlnost a férovost v pracovním prostředí a nástroje sloužící k jejich měření
Thesis title in Czech: Spravedlnost a férovost v pracovním prostředí a nástroje sloužící k jejich měření
Thesis title in English: Justice and fairness in workplace and related tools for their measurement
Key words: spravedlnost|férovost|organizační spravedlnost|pracovní angažovanost|psychologické bezpečí|záměry odejít z organizace|pracovní spokojenost
English key words: organizational justice|overall justice|overall fairness|work engagement|psychological safety|turnover intentions|job satisfaction
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.11.2020
Date of assignment: 21.11.2020
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 23.03.2021
Date and time of defence: 26.05.2021 00:00
Date of electronic submission:13.04.2021
Date of proceeded defence: 26.05.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Jan Jaroš
 
 
 
Guidelines
Cílem teoretické části práce je představit aktuální poznatky z oblasti spravedlnosti a férovosti v pracovním prostředí, která byla v české literatuře doposud značně opomíjena. Diplomová práce tak poskytne přehledové zpracování tématu přibližně od poloviny šedesátých let minulého století do současnosti. Kromě toto se bude teoretická část práce věnovat představení aktuálních psychologických testů a metod vhodných pro měření spravedlnosti a férovosti v pracovním prostředí.

Empirická část se zaměří na vytvoření české verze dvou světově uznávaných dotazníků na spravedlnost (COJS = Colquitt’s Organizational Justice Scale) a férovosti (POJ = Perceived Organizational Justice scale), budou ověřeny jejich psychometrické vlastnosti a provedena základní validizace. Možnými kritérii z pracovních charakteristik budou např. engagement, pracovní spokojenost, vztah k nadřízenému aj. Zároveň bude zjišťováno působení demografických charakteristik, i proměnných na straně respondenta a organizace, ve které pracuje, na výsledky v obou výše uvedených metodách.

Mezi praktické výstupy diplomové práce lze zařadit možnost dalšího využití nově vzniklých českých verzí metod určených pro měření spravedlnosti a férovosti a také možnost uplatnit zjištěné informace přímo v pracovních organizacích.
References
Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In Advances in experimental social psychology (Vol. 2, pp. 267-299). Academic Press.

Ambrose, M. L., & Schminke, M. (2009). The role of overall justice judgments in organizational justice research: A test of mediation. Journal of applied psychology, 94(2), 491.

Bies, R. J. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. Research on negotiation in organizations, 1, 43-55.

Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: a meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of applied psychology, 86(3), 425.

Colquitt, J. A., & Rodell, J. B. (2015). Measuring justice and fairness. In The Oxford Handbook of Organizational Justice, Vol. 1, ed. R Cropanzano, ML Ambrose. New York: Oxford Univ. Press. In press.

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of management, 16(2), 399-432.

Goldman, B., & Cropanzano, R. (2015). “Justice” and “fairness” are not the same thing. Journal of Organizational Behavior, 36(2), 313-318.

Olsen, O. K., Eidhamar, A., Myrseth, H., & Hystad, S. W. (2012). Psychometric properties of a four-component Norwegian organizational justice scale. Psychological reports, 110(2), 571-588.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html