Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Zdroje a příčiny šíření nově zavlečených rostlinných druhů
Thesis title in Czech: Zdroje a příčiny šíření nově zavlečených rostlinných druhů
Thesis title in English: Sources and causes of spread of newly introduced plant species
Key words: Nepůvodní rostlinné druhy, rostlinné invaze, globální oteplování, klimatická změna
English key words: Alien plant species, plant invasion, global warming, climate change
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.11.2020
Date of assignment: 16.11.2020
Date of electronic submission:11.08.2021
Date of submission of printed version:12.08.2021
Date of proceeded defence: 02.09.2021
Reviewers: Mgr. et Mgr. Jan Čuda, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce je psaná formou literární rešerše a zabývá se faktory, které mají vliv na aktuální globální šíření rostlin do nových oblastí, a jejich případnou invazivností v nových oblastech. Práce vychází z předpokladu, že jednou z hlavních příčin šíření rostlinných druhů do nových oblastí by mohla být klimatická změna. Za pomoci revize literatury práce shrne aktuální poznatky o šíření druhů do nových oblastí v poslední době (cca posledních 20 let) a srovná je se zdroji nových druhů od objevu Ameriky (1492, tzv. neofyty). Zejména se zaměří na klimatické podmínky původu a aktuálního výskytu těchto rostlin s cílem otestovat, zda se tyto oblasti klimaticky liší a zda se tento rozdíl liší mezi staršími a novými invazními druhy. Práce se též pokusí srovnat míru šíření nových rostlinných druhů v čase a prozkoumat, zda lze v poslední době pozorovat zvýšenou míru šíření nových druhů, kterou by šlo připsat klimatickým změnám.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html