Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Biodiverzita zelených střech
Thesis title in Czech: Biodiverzita zelených střech
Thesis title in English: Biodiversity of green roofs
Key words: urbanizace; druhová bohatost; ochrana biodiverzity; zelené střechy; vegetace; bezobratlí
English key words: urbanization; species richness; biodiversity conservation; green roofs; vegetation; invertebrates
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.11.2020
Date of assignment: 15.11.2020
Date of electronic submission:05.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Opponents: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce si klade za cíl vyhodnotit parametry zelených střech ve vztahu k druhové bohatosti voně žijících živočichů i rostlin spontánně osidlujících tyto polopřirozené urbánní biotopy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html