Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Chemické experimenty ve výuce SŠ – návrh experimentů se zaměřením na barevnou chemii
Thesis title in Czech: Chemické experimenty ve výuce SŠ – návrh experimentů se zaměřením na barevnou chemii
Thesis title in English: Chemical experiments in high school education – design of experiments focusing on color chemistry
Key words: barevná chemie, chemický experiment, vzdělávací materiály
English key words: color chemistry, chemical experiment, didactic material
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemistry Education (31-280)
Supervisor: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2020
Date of assignment: 14.11.2020
Date of electronic submission:13.08.2021
Date of proceeded defence: 16.09.2021
Opponents: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V rámci bakalářské práce budou navrženy experimenty vhodné pro laboratorní činnost žáků na SŠ. Experimenty se budou soustředit na barevnou chemii.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html