Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Příprava a charakterizace proteinových konstruktů ke strukturní analýze acylační domény adenylát cyklázového toxinu z bakterie B. pertussis
Thesis title in Czech: Příprava a charakterizace proteinových konstruktů ke strukturní analýze acylační domény adenylát cyklázového toxinu z bakterie B. pertussis
Thesis title in English: Preparation and characterization of protein constructs for structural analysis of acylate domain of adenylate cyclase toxin from bacteria B. pertussis
Key words: adenylát cyklázový toxin, Bordetella, cAMP
English key words: adenylate cyclase toxin, Bordetella, cAMP
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2020
Date of assignment: 13.11.2020
Date of electronic submission:25.05.2022
Date of proceeded defence: 10.06.2022
Reviewers: Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Ladislav Bumba, Ph.D.
Preliminary scope of work
Adenylát cyklázový toxin patří mezi hlavní faktory virulence bakterií rodu Bordetella, způsobující akutní či chronická onemocnení horních cest dýchacích u savců. Náplní bakalářské práce je příprava a charakterizace proteinových konstruktů ke strukturní analýze acylační domény adenylát cyklázového toxinu z bakterie B. pertussis
Preliminary scope of work in English
Adenylate cyclase toxin is one of the main virulence factors of the Bordetella species, which cause acute or chronic infections of the upper respiratory tract in mammals. The content of the bachelor thesis is the preparation and characterization of protein constructs for structural analysis of the acylation domain of adenylate cyclase toxin from the bacterium B. pertussis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html