Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Specifika užívání opioidů jako významných imunomodulátorů v terapii bolesti
Thesis title in Czech: Specifika užívání opioidů jako významných imunomodulátorů v terapii bolesti
Thesis title in English: Specifics of the use of opioids as important immunomodulators in the treatment of pain
Key words: opioidní analgetika, opioidní receptory, imunitní systém, imunocyty, imunomodulace, imunosuprese
English key words: opioid analgesics, opioid receptors, immune system, immunocytes, immunomodulation, immunosuppression
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2020
Date of assignment: 13.11.2020
Date of electronic submission:06.05.2021
Date of submission of printed version:06.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Reviewers: Mgr. Daniel Vašek
 
 
 
Preliminary scope of work
Morfin a další opioidy jsou důležitými léky v potlačování bolesti. Morfin je zlatým standardem v terapii nádorové bolesti. Na druhou stranu morfin a další opioidy mohou potlačovat funkci imunitního systému. Jejich imunosupresivní efekt tak může naopak přispívat k progresi některých nádorů. Cílem bakalářské práce bude shromáždit relevantní údaje o vlivu morfinu a dalších opioidů na imunitní systém a zhodnotit nové přístupy v jejich použití při terapii nádorové bolesti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html