Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Poznatky o výuce chemie získané v době COVID-19
Thesis title in Czech: Poznatky o výuce chemie získané v době COVID-19
Thesis title in English: Insights about Chemistry Education Gained in the Time of COVID-19
Key words: distanční výuka; výuka chemie; online prostředí
English key words: distance learning, chemistry teaching, online environment
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.11.2020
Date of assignment: 10.11.2020
Date and time of defence: 15.09.2021 12:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R231, 231, posluchárna chemie, 2. patro, vlevo, na konci chodby za mříží
Date of electronic submission:19.07.2021
Date of proceeded defence: 15.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Studentka zanalyzuje výsledky hodpitačních záznamů a rozhovorů s učiteli chemie získanými během druhé vlny pandemie COVID-19. Cílem práce je zmapovat přístupy jednotlivých učitelů, podmínky pro distanční výuku, jejich zkušenosti s takto pojatou výukou a z těchto materiálů identifikovat příklady dobré praxe.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html