Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem
Thesis title in Czech: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem
Thesis title in English: A study of directly compressible tableting materials and tablets with chitosan.
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.11.2020
Date of assignment: 05.11.2020
Confirmed by Study dept. on: 05.11.2020
Date and time of defence: 14.01.2021 00:00
Date of electronic submission:06.01.2021
Date of proceeded defence: 14.01.2021
Reviewers: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Seznámení se zadanou problematikou pomocí literatury a ústního sdělení školitele
2. Experimentální zpracování konkrétního úkolu
a/příprava tabletovin
b/vylisování vzorků tablet, záznam energetického profilu lisování
c/provedení zkoušek jakosti tablet
3. Zhodnocení výsledků pomocí statistických metod a grafického záznamu
4. Zpracování rukopisu diplomové práce
References
Český lékopis 2017
Augsburger, L.L., Hoag, S.W.: Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2008
Swarbrick, J.: Encyclopedia of pharmaceutical technology, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2007
Sheskey P. J., Cook W. G., Cable C. G.: Handbook of pharmaceutical excipients 8 th Ed, London, 2017
Celik: Pharm.powder compaction technology, 2nd Ed., Informa Healthcare, New York, 2011
Banker, G.S., Rhodes Ch.T.: Modern Pharmaceutics, Marcel Dekker, New York 2002
Články v domácím a zahraničním tisku (Čes. a Slov. Farm., Pharm.Ind., J. Pharm.Sci., Drug Development and Ind. Pharmacy apod.)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html