Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Preference a charakter pohybu krys (Rattus rattus) v horizontální a vertikální rovině
Thesis title in Czech: Preference a charakter pohybu krys (Rattus rattus) v horizontální a vertikální rovině
Thesis title in English: Preferences and characteristics of movement in a horizontal and vertical dimension in the black rat (Rattus rattus)
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2020
Date of assignment: 03.11.2020
Date of electronic submission:10.08.2022
Date of proceeded defence: 08.09.2022
Opponents: prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
 
 
 
Advisors: Mgr. Iveta Štolhoferová, Ph.D.
Mgr. Barbora Vobrubová, Ph.D.
Preliminary scope of work
Krysa obecná (Rattus rattus) je téměř celosvětově rozšířený hlodavec, a v mnohých částech světa má její přítomnost zásadní důsledky pro ekonomii, zdraví člověka a ochranu přírody. Přestože je obecně považována za dobře šplhající druh, řada základních otázek je stále nezodpovězena. Cílem diplomové práce je zjistit základní parametry šplhání, jako je například rychlost, rozsah motorických dovedností krys při šplhání, jaká je krysami skutečně preferovaná výška pobytu nad zemí a jaký je charakter explorace krys v komplexním, strukturovaném 3D prostředí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html