Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Automated code generation for fast data serialization in Python
Thesis title in Czech: Automatické generování kódu pro rychlou serializaci dat v jazyce Python
Thesis title in English: Automated code generation for fast data serialization in Python
Key words: serializace Python Avro Apache rychlá
English key words: serialization Python Avro Apache fast
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.10.2020
Date of assignment: 30.10.2020
Confirmed by Study dept. on: 07.12.2020
Date and time of defence: 02.07.2021 09:00
Date of electronic submission:25.05.2021
Date of submission of printed version:27.05.2021
Date of proceeded defence: 02.07.2021
Reviewers: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Serializace dat je velmi důležitá a v podstatě vždy přítomná součást aplikací. U moderních distribuovaných systémů je nutno data serializovat téměř neustále a serializace se tak stává jedním z kritických faktorů, které mohou ovlivňovat výkonnost systémů.
Cílem bakalářské práce je vytvořit systém pro snadnou a rychlou serializaci dat pro programovací jazyk Python. Základem bude automatické generování kódu pro serializaci pro jazyk Cython. Tento kód bude následně použit jako knihovna pro Python software vyžadující serializaci dat. Práce bude rovněž řešit automatizovanou správu serializačních schémat v distribuovaném prostředí.
References
Python ​https://docs.python.org/3.8/

Cython https://cython.readthedocs.io/en/latest/

Jinja https://jinja.palletsprojects.com/

Avro https://avro.apache.org/docs/current/spec.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html