Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
REST API pro SAP Business One a jeho využití v praxi
Thesis title in Czech: REST API pro SAP Business One a jeho využití v praxi
Thesis title in English: REST API for SAP Business One in practice
Key words: REST API|SAP Business One|webová aplikace|Packeta|Ceska Posta|Flask|Django
English key words: REST API|SAP Business One|web application|Packeta|Ceska Posta|Flask|Django
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.10.2020
Date of assignment: 29.10.2020
Confirmed by Study dept. on: 07.12.2020
Date and time of defence: 02.07.2021 09:00
Date of electronic submission:26.05.2021
Date of submission of printed version:27.05.2021
Date of proceeded defence: 02.07.2021
Opponents: Mgr. Ing. Robert Husák
 
 
 
Guidelines
Vzhledem k velice pomalé odezvě a zastaralosti grafické aplikace SAP Business One není možné efektivně a automatizovaně pracovat s poskytovanými daty.

Cílem práce je navržení a implementace programátorsky příjemného REST API pro SAP Business One, které je v praxi možné využít například při implementaci internetového obchodu či jiných aplikací pracující s daty o produktech a objednávkách. Základem řešení bude REST API pro zápis a získávání dat z tabulek SAP. To bude rozděleno do dvou celků - (1) hlavní aplikace komunikující s databází a (2) middleware aplikace, se kterou komunikuje uživatel. Pro názornou prezentaci funkčnosti API bude vytvořena i uživatelská aplikace pro obsluhu skladu, pomocí níž bude možné rychle a jednoduše získávat přehled o expedovaných zásilkách a aktualizovat jejich stav u smluvních přepravců. Vzhledem k tomu, že různé instance SAP se velmi liší, není vyžadováno, aby implementované API fungovalo se všemi instancemi SAP.
References
[1] SAP Business One: https://www.sap.com/products/business-one.html
[2] REST API: https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
[3] Python: https://www.python.org/
[4] Docker: https://www.docker.com/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html