Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Studium potenciálu slepičích anti-peptidových protilátek jako prostředku profylaxe virových infekcí
Thesis title in Czech: Studium potenciálu slepičích anti-peptidových protilátek jako prostředku profylaxe virových infekcí
Thesis title in English: Study the potential of chicken anti-peptide antibodies as means of viral infection prophylaxis
Key words: slepičí protilátky, SARS-CoV-2, povrchový S protein, pasivní imunizace, ELISA
English key words: chicken antibodies, SARS-CoV-2, S protein, passive immunization, ELISA
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.12.2020
Date of assignment: 05.01.2021
Date of electronic submission:10.06.2021
Date of submission of printed version:17.06.2021
Date of proceeded defence: 28.07.2021
Reviewers: Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Příprava a testování vaječných protilatek proti virovým antigenům.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html