Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Optimalizácia extrakcie neonikotinoidov s využitím nanovlákien v systéme sekvenčnej injekčnej analýzy
Thesis title in thesis language (Slovak): Optimalizácia extrakcie neonikotinoidov s využitím nanovlákien v systéme sekvenčnej injekčnej analýzy
Thesis title in Czech: Optimalizace extrakce neonikotinoidů s využitím nanovláken v systému sekvenční injekční analýzy
Thesis title in English: Optimization of neonicotinoids extraction using nanofibers in sequential injection analysis systém
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Supervisor: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2020
Date of assignment: 26.10.2020
Confirmed by Study dept. on: 26.10.2020
Date and time of defence: 15.01.2021 00:00
Date of electronic submission:07.01.2021
Date of proceeded defence: 15.01.2021
Reviewers: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Guidelines
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
References
1. Flow Injection Tutorial - http://www.flowinjectiontutorial.com
2. S.D. Kolev, I.D. McKelvie (Eds.), Advances in flow injection analysis and related techniques, first ed., Elsevier, Amsterdam, 2008.
3. Databáze Web of Science
4. Databáze Science Direct
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html