Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnání leaderů na trhu a jejich přímé konkurence s primárním zaměřením na společnosti Alza.cz a CZC.cz
Thesis title in Czech: Srovnání leaderů na trhu a jejich přímé konkurence s primárním zaměřením na společnosti Alza.cz a CZC.cz
Thesis title in English: Comparison of market leaders and their direct competition with the primary focus on Alza.cz and CZC.cz
Key words: lídři a jejich konkurence, srovnávací reklama, branding, positioning
English key words: leaders and their competition, comparative advertising, branding, positioning
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.10.2020
Date of assignment: 22.10.2020
Date and time of defence: 17.06.2021 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Date of electronic submission:04.05.2021
Date of proceeded defence: 17.06.2021
Reviewers: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Tato bakalářské práce se zaměřuje na přímé konkurenty leaderů na různých trzích a na jejich marketingové strategie a praktiky. V teoretické části jsou rozebírány důležité faktory značek jako branding a positioning a tyto teoretické termíny jsou prokládány příklady z praxe. Praktická část pak popisuje pomocí hloubkových rozhovorů a analýz marketingovou strategii společnosti CZC.cz, kterou používá proti svému úspěšnějšímu konkurentovi Alza.cz. Cílem práce je zjistit, jestli je profilování do pozice druhé nejúspěšnější firmy v daném segmentu pro značky výhodné a jestli jsou mezi různými odvětvími a strategiemi nějaké spojitosti.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis focuses on the direct competitors of leaders in various markets and their marketing strategies and practices. In the theoretical part, important factors of brands such as branding and positioning are discussed and these theoretical terms are interspersed with practical examples. The practical part then uses in-depth interviews and analyzes to describe the marketing strategy of CZC.cz, which it uses against its more successful competitor Alza.cz. The goal of the thesis is to find out whether profiling to the position of the second most successful company in a given segment is advantageous for brands and whether there are any connections between different industries and strategies.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html