Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
GHP a Weylův formalismus pro gravitační perturbace
Thesis title in Czech: GHP a Weylův formalismus pro gravitační perturbace
Thesis title in English: GHP and Weyl formalism for gravitational perturbations
Key words: GHP formalismus|Debyeův potenciál|Weylova třída metrik|gravitační perturbace|přesná řešení
English key words: GHP formalism|Debye potential|Weyl class of metric|gravitational perturbations|exact solutions
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: Mgr. David Kofroň, Ph.D.
Author: Mgr. Václav Mikeska - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.10.2020
Date of assignment: 23.11.2020
Confirmed by Study dept. on: 25.05.2021
Date and time of defence: 03.02.2023 09:00
Date of electronic submission:30.12.2022
Date of submission of printed version:30.12.2022
Date of proceeded defence: 03.02.2023
Opponents: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí s NP a GHP formalismem obecné teorie relativity. GHP formalismus umožnuje nejlepší zápis Teukolského rovnic, které popisují mimo jiné gravitační perturbace černých děr (obecně vakuových prostoročasů typu D). Cohen a Kegeles ukázali, že lze najít Debyeovské potenciály pro tyto perturbace. Existují přirozeně i jiné přístupy k perturbacím přesných prostoročasů, jako například perturbace metrických funkcí ve Weylově třídě metrik (které mohou, ale nemusí být algebraického typu D). Každý z přístupů má pochopitelne svě výhody a nevýhody. Cílem práce bude najít vztah mezi oběma přístupy (v případech, kdy lze oba použít pro řešení stejného problému).
References
Chandrasekhar, S., The mathematical theory of black holes, 1983, Oxford University Press.
Griffiths J. B., Podolský J.: Exact space-times in Einstein’s general relativity, 2012, Cambridge University Press.
Stephani H., Kramer D., MacCallum M., Hoenselaers C., Herlt E.: Exact solutions of Einstein’s field equations, 2003, Cambridge University Press.
Price L. R., PhD Propos. 1, 1 (2015).
Deadman E., Stewart J. M., Class. Quantum Gravity 28, 015003 (2011).
Cohen J. M., Kegeles L. S., Phys. Lett. A 54, 5 (1975).
Wald R. M., Phys. Rev. Lett. 41, 203 (1978).
Kotlařík P., Semerák O., Čížek P., Phys. Rev. D 97, 084006 (2018)
Basovník M, Semerák O., Phys. Rev. D 94, 044007 (2016)
a další články z odborné literatury
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html