Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
MikroRNA kódované polyomaviry.
Thesis title in Czech: MikroRNA kódované polyomaviry.
Thesis title in English: MicroRNAs encoded by polyomaviruses.
Key words: polyomaviry, malé interferující RNA, mikroRNA, siRNA, RNA interference, myší polyomavirus, BK virus, JC virus, SV40
English key words: polyomaviruses, small interfering RNA, microRNA, siRNA, RNA interference, mouse polyomavirus, BK virus, JC virus, SV40
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2020
Date of assignment: 20.10.2020
Date of electronic submission:12.08.2021
Date of proceeded defence: 07.09.2021
Opponents: MUDr. Radek Malík, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je shrnout poznatky o mikroRNA kódovaných nejstudovanějšími polyomaviry, a to myším polyomavirem (MPyV), polyomavirem SV40 a lidskými polyomaviry BKPyV, JCPyV a MCPyV. Hlavní část práce bude rozdělena do třech kapitol. První z nich bude věnována obecnému popisu dráhy mikroRNA. Druhá kapitola bude věnována životnímu cyklu polyomavirů. Třetí kapitola bude věnována poznatkům o roli virem kódovaných miRNA v životním cyklu polyomavirů.
Preliminary scope of work in English
The aim of this work is to summarize the knowledge about microRNAs encoded by the most studied polyomaviruses, namely murine polyomavirus (MPyV), polyomavirus SV40, and human polyomaviruses BKPyV, JCPyV and MCPyV. The main part of the work will be divided into three chapters. The first will be devoted to a general description of the microRNA pathway. The second chapter will be devoted to the life cycle of polyomaviruses. The third chapter will be devoted to knowledge about the role of virus-encoded miRNAs in the life cycle of polyomaviruses.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html