Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Efektivita systémů bonus-malus
Thesis title in Czech: Efektivita systémů bonus-malus
Thesis title in English: Efficiency of bonus-malus systems
Key words: bonus-malus systém|Loimarantova efektivita|De Prilova efektivita
English key words: system bonus-malus|Loimaranta efficiency|De Pril efficiency
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2020
Date of assignment: 26.10.2020
Confirmed by Study dept. on: 27.11.2020
Date and time of defence: 03.09.2021 08:00
Date of electronic submission:22.07.2021
Date of submission of printed version:22.07.2021
Date of proceeded defence: 03.09.2021
Reviewers: Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat modelováním bonusových systémů v automobilním pojištění založeném na markovských řetězcích. Popíše dle literatury možnosti kvantitativního hodnocení a porovnávání systémů s různými přechodovými pravidly a vybrané metody bude ilustrovat na příkladech konkrétních bonusových systémů.
References
M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J. F. Wahlin: Actuarial Modelling of Claim Counts. John Wiley & Sons, 2007.

J. Lemaire: Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance. Kluwer Academic Publishers, 1995.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html