Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fantómové hranice jako příčina socioekonomické a politické diferenciace současného Polska
Thesis title in Czech: Fantómové hranice jako příčina socioekonomické a politické diferenciace současného Polska
Thesis title in English: Phantom border as a cause of socioeconomic and political differentiation of contemporary Poland
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: Mgr. Alexandra Dresler
Author: Bc. Matyáš Svítok - assigned by the advisor
Date of registration: 09.11.2020
Date of assignment: 10.11.2020
Date of electronic submission:23.07.2021
Date of proceeded defence: 02.09.2021
Opponents: RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem: Analýza vlivu fantómové hranice (historického rozdělení Polska) na prostorovou diferenciaci polských socio-ekonomických a volebních dat.
Metody: Rešerše literatury, základní kvantitativní analýza.
Výchozí myšlenky:
- sociálně, ekonomicky, politicky polarizované Polsko - příčiny můžeme najít v historických souvislostech
- Z - úspěšná zemědělská reforma pod Pruskou vládou, dostupné vzdělání, rozvoj průmyslu a služeb, vesničani do měst, napětí mezi Poláky a Němci
--> nízká podpora socialistických stran, ekonomický kapitál, institucionální zapojení
- V - převážně politické reformy, omezení šlechty, napětí mezi panstvem a rolníky, obrovská sílá katolické církve
--> perifernost, ekonomická zaostalost, kulturní konzervativismus, silná národní identita a uvědomění
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html