Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Exponenciální rozdělení a jeho zobecnění
Thesis title in Czech: Exponenciální rozdělení a jeho zobecnění
Thesis title in English: Exponential distribution and its generalizations
Key words: odhad momentovou metodou|maximálně věrohodný odhad|Fisherova informační matice|střední čtvercová chyba
English key words: moment estimation|maximum likelihood estimation|Fisher's information matrix|mean square error
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.10.2020
Date of assignment: 02.10.2020
Confirmed by Study dept. on: 27.11.2020
Date and time of defence: 01.07.2021 08:00
Date of electronic submission:27.05.2021
Date of submission of printed version:27.05.2021
Date of proceeded defence: 01.07.2021
Reviewers: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Exponenciální rozdělení patří mezi nejpoužívanější spojitá rozdělení. Cílem práce je prozkoumat a porovnat některá zobecnění navržená v literatuře. Student popíše jejich základní vlastnosti a zaměří se na problém odhadu parametrů.
References
R. D. Gupta, D. Kundu (2007): Generalized exponential distribution: existing results and some recent development, Journal of Statistical Planning and Inference 137, 3537–3547.

N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan (1994): Continuous Univariate Distributions, Vol. 1, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York.

S. Nadarajah, F. Haghighi (2011): An extension of the exponential distribution, Statistics 45, 543–558.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html