Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů
Thesis title in Czech: Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů
Thesis title in English: HPLC in quality control of food supplements containing gingerols and curcumins
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.01.2021
Date of assignment: 28.02.2022
Date and time of defence: 02.06.2022 08:00
Date of electronic submission:12.05.2022
Date of proceeded defence: 02.06.2022
Reviewers: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentální metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
References
Mezinárodní časopisy:
TRAC Trends in Analytical Chemistry
Food Chemistry
Food Control
Talanta
Analytica Chimica Acta
Knihy:
Nováková: Moderní HPLC separace v teorii a praxi
Nollet: Handbook of Food Analysis
Databáze:
www.sciencedirect.com
Web of Science
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html