Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hodnotenie príjmu vitamínov u tehotných žien
Thesis title in thesis language (Slovak): Hodnotenie príjmu vitamínov u tehotných žien
Thesis title in Czech: Hodnocení příjmu vitamínů u těhotných žen
Thesis title in English: Assessment of the intake of vitamins in pregnant women
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.09.2020
Date of assignment: 30.11.2021
Date and time of defence: 02.06.2022 08:00
Date of electronic submission:07.05.2022
Date of proceeded defence: 02.06.2022
Opponents: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Vypracování literární rešerše z odborné literatury a odborných databází k současnému stavu studované problematiky (vitamíny - charakteristika a rozdělení, doporučenné denní dávky, nutriční deficity, výživa v těhotenství).
2. Sběr dat na dostatečně velkém vzorku osob.
3. Statistické zpracování a interpretace výsledků.
4. Sepsání diplomové práce.

Cílem práce je vyhodnocení příjmu vitamínů v různých fázích těhotenství a jejich porovnání s doporučenými denními dávkami. Sběr dat bude probíhat pomocí dotazníků na příjem potravy, vyhodnocení pomocí nutričního softwaru Nutridan.
References
1. Hronek M, Doubkova P, Hrnčiariková D, Zadak Z. Dietary intake of energy and nutrients in relation to resting energy expenditure and anthropometric parameters of Czech pregnant women. Eur J Nutr, 2013, vol. 52, p. 117-125
2. Lowensohn RI, Stadler DD, Naze C. Current Concepts of Maternal Nutrition. Obstet Gynecol Surv. 2016 Aug;71(7):413-26. doi: 10.1097/OGX.0000000000000329. Review.
3. Gernand AD, Schulze KJ, Stewart CP, West KP Jr, Christian P. Micronutrient deficiencies in pregnancy worldwide: health effects and prevention. Nat Rev Endocrinol.2016 May;12(5):274-89. doi: 10.1038/nrendo.2016.37.
4. Blumfield ML, Hure AJ, Macdonald-Wicks L, Smith R, Collins CE. A systematic review and meta-analysis of micronutrient intakes duringpregnancyin developed countries. Nutr Rev.2013 Feb;71(2):118-32. doi: 10.1111/nure.12003.
5. Hanson MA, Bardsley A, De-Regil LM, Moore SE, Oken E, Poston L, Ma RC, McAuliffe FM, Maleta K, Purandare CN, Yajnik CS, Rushwan H, Morris JL. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition: "Think Nutrition First". Int J Gynaecol Obstet.2015 Oct;131 Suppl 4:S213-53. doi: 10.1016/S0020-7292(15)30034-5.

Použití další odborné literatury a odborných databází (např. Scopus, Pubmed, Web of Science nebo ScienceDirect) - minimálně 30 odborných zdrojů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html