Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv vybraných herbicidů na expresi UGT a aktivitu antioxidačních enzymů huseníčku rolního
Thesis title in Czech: Vliv vybraných herbicidů na expresi UGT a aktivitu antioxidačních enzymů huseníčku rolního
Thesis title in English: The effect of selected herbicides on UGTs expression and activity of antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.11.2020
Date of assignment: 23.02.2022
Date and time of defence: 02.06.2022 09:00
Date of electronic submission:06.05.2022
Date of proceeded defence: 02.06.2022
Reviewers: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
Guidelines
Provedení literární rešerše Příprava rostlin, jejich inkubace s anthelmintiky (ÚEB AVČR Praha) Příprava subcelulárních frakcí a stanovení aktivity UGT. Izolace RNA a kvantitativní stanovení exprese vybraných UGT.Vyhodnocení výsledků Sepsání diplomové práce
References
Podle rešerše
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html