Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Possibilities to Reframe the Debate about the Status of Homosexual Unions: LGBT Examined
Thesis title in Czech: Rekontextualizace debaty o statusu homosexuálních svazků
Thesis title in English: Possibilities to Reframe the Debate about the Status of Homosexual Unions: LGBT Examined
Key words: homosexualita, homosexuální svazky, stejnopohlavní svazky, homosexuální manželství, stejnopohlavní manželství, manželství pro všechny
English key words: homosexuality, homosexual unions, same-sex unions, same-sex marriage, gay marriage, marriage for all
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Systematic Theology and Philosophy (26-KST)
Supervisor: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.09.2020
Date of assignment: 29.09.2020
Date and time of defence: 07.09.2021 09:00
Date of electronic submission:14.07.2021
Date of submission of printed version:15.07.2021
Date of proceeded defence: 07.09.2021
Opponents: Dr. Ondřej Salvet
 
 
 
Guidelines
1. Student provede rešerši literatury v předběžně dohodnutém tématu.
2. Následně stanoví základní téma a k tomu patřičné tématické oblasti.
3. Po studiu základní literatury bude vypracována osnova.
4. Následovat bude další studium dílčích témat.
5. Po této postupné heuristiké a studijní fázi student bude pracovat na textu práce, jeho finální podobu vypracuje na základě konsultací s vedoucím práce.
6. Finalizace a odevzdání práce.
References
SULLIVAN, A. 1996. Virtually Normal.
SULLIVAN. A. 2001. Same-sex Marriage: Pros and Cons.
LOMBARD, A. 2017. Homosexualität gibt es nicht: Abschied von einem leeren Versprechen.
RUSSE, M. 1988. Homosexuality: A Philosophical Inquiry.
FOUCAULT, M. 1976. The Will to Knowledge.
SCRUTON, R. Sexual Desire.
ARIÈS, Philippe.1985. Thoughts on the history of homosexuality.
MILLBANK, J. 2014. The impossibility of gay marriage and the threat of biopolitical control.
MILLBANK, J. 2017. What liberal intellectuals get wrong about transgenderism.
WOLF, G. 2018. Desiring Neoliberalism.
MEADOR, J. 2017. The Inevitability of Same-sex Marriage.
ROSEN, D. 2013. How Homosexuality became normalised.
KLAAPER, C.M. 2015. Vielfalt ist nicht genug.

Sekundární literatura bude indikována dle potřeb v průběhu práce
Preliminary scope of work
Předmětem práce je pokus o předložení širšího rámce pro debatu o statusu stejnopohlavních svazků. Student se bude zabývat některými aspekty tohoto problému, pokud se traktuje nikoli výlučně jakožto etické téma, ale v širším kontextu i jako předmět přírodních a společenských věd a politické rozpravy. Následně zhodnotí, zda toto rozšíření kontextu může být příspěvkem v hledání přijatelného modelu.

1. Předběžné vymezení statusu homosexuality z biologického a morálně-společenského pohledu
2. Role státu při dosahování požadavků hnutí pro rovnoprávnost homosexuálů
3. Zájmy státu v prosazování rovnoprávnosti homosexuálů
4. Evaluace, návrh modu operandi se zřetelem pro obecné dobro
Preliminary scope of work in English
The paper seeks to propose a broader framework to the debate about the status of homosexual relationships. The student will focus on particular aspects of this problem if this is approached not exclusively as an ethical issue but also in a broader context within the remit of natural and social sciences and as a political issue. This will be followed by an evaluation whether such broadening of the context can assist in agreeing on an acceptable model of recognition.

1. Preliminary assessment of homosexuality from a biological and morally-social perspective
2. The role of the State in the process of driving the agenda of the gay rights movement
3. Interests of the State in adopting the gay rights agenda
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html