Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Příprava sprejově sušeného prášku s obsahem léčiva, chitosanu a tenzidu
Thesis title in Czech: Příprava sprejově sušeného prášku s obsahem léčiva, chitosanu a tenzidu
Thesis title in English: Preparation of spray-dried powder containing active substance, chitosan and surfactant
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.09.2020
Date of assignment: 16.02.2022
Date and time of defence: 02.06.2022 13:00
Date of electronic submission:14.05.2022
Date of proceeded defence: 02.06.2022
Reviewers: Mgr. Monika Smékalová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zpracování literární rešerše k dané problematice
Zpracování teoretické části práce
Experimentální řešení dané problematiky
Vyhodnocení výsledků
Písemné zpracování diplomové práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html