Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Reologické vlastnosti gelů agaru pro mozkový ultrazvukový fantom
Thesis title in Czech: Reologické vlastnosti gelů agaru pro mozkový ultrazvukový fantom
Thesis title in English: Rheological properties of agar-based gels for ultrasound brain phantom
Key words: agar; sol-gel přechod; oscilační testy; elastický modul; mozkový fantom
English key words: agar; sol-gel transition; oscillation tests; elastic modulus; brain phantom
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.10.2020
Date of assignment: 10.02.2022
Date and time of defence: 01.06.2022 14:30
Date of electronic submission:14.05.2022
Date of proceeded defence: 01.06.2022
Reviewers: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Literární rešerše. 2. Provedení experimentu. 3. Vyhodnocení a zpracování výsledků. 4. Prezentace výsledků na SVK. 5. Vytvoření spisu diplomové práce. 6. Příprava prezentace k obhajobě.
References
Přednášky a kurzy Moodle z předmětů FT I a II. Vědecké články dostupné v databázích a odborných časopisech (po roce 2000). Český lékopis 2017. European Pharmacopoeia 9.0. Firemní materiály dostupné na webových stránkách výrobců a dodavatelů pomocných látek a přístrojů dle zaměření práce.
Preliminary scope of work
1. Literární rešerše dle klíčových slov (po roce 2000). 2. Provedení experimentu: 2.1 vypracování metodiky testování sol-gel transformace na reometru 2.2 testování disperzí agaru různého složení 2.4 studium vlivu formulačních faktorů 3. Zpracování experimentálních výsledků pomocí SW u přístrojů, MS excel aj. 4. Sepsání diplomové práce.
Preliminary scope of work in English
1. Literary searches by keywords (after 2000). 2. Execution of the experiment: 2.1 elaboration of the methodology of sol-gel transformation testing on a rheometer 2.2 testing of agar dispersions of various compositions 2.4 study of the influence of formulation factors 3. Elaboration of experimental results using SW for instruments, MS excel etc. 4. Writing a diploma thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html