Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Problém života v pravdě u Jana Patočky
Thesis title in Czech: Problém života v pravdě u Jana Patočky
Thesis title in English: The problem of life living in truth in the works of Jan Patočka from the point of view of the present
Key words: pravda, alétheia, život v pravdě, tři pohyby lidské existence, dezinformace
English key words: truth, alétheia, life in truth, three moves of human’s existence, disinformation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.09.2020
Date of assignment: 13.04.2021
Date and time of defence: 24.05.2021 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Date of electronic submission:15.04.2021
Date of proceeded defence: 24.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Základní fenomény a jejich analýza: pravda , život, fenomenologie
Rozbor Patočkova díla z tohoto hlediska
Disjuse se závěry ostatních ymslitelů
References
Patočka, J.: Péče o duši I (Sebrané spisy Jana Patočky sv. 1). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík & P.Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, 505 s. Sb.
Patočka, J. Péče o duši II (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 2). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík & P. Kouba, OIKYMENH, Praha 1999, 398 s. Sb.
Patočka, J. Péče o duši III (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 3). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík & P. Kouba, OIKYMENH, Praha 2002, 842 s. Sb.
Dubský, I.: Filosof Jan Patočka. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha. 1991. ISBN 80-85-241-06-4
Havel, V.: Dopisy Olze. Atlantis, Brno, 1990. ISBN 80-7108-047-0
Knihovna Lidových novin, uspoř. Prečan, V.: Václav Havel: Do různých stran. Knihovna Lidových novin, Praha, 1989. ISBN 80-7106-000-3
Kroupa, D.: Masaryk – Patočka – Havel. OIKUMÉNÉ, Praha, 2018. ISBN 978-80-7298-337-7
Patočka, J: Platón a Evropa, IX (samizdat); Filosofia, Praha, 2007. s. 194. ISBN 978-80-7007-264-6
Patočka, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět, OIKUMÉNÉ, Praha 1995. ISBN 978-80-8524-190-7
VLČEK, Miroslav. ALETHEIA kai PROTE FILOSOFIA: Místo a úloha pravdy v Aristotelově koncepci vědění. E-LOGOS: Electronic journal for philosophy [online]. Praha: VŠE, 2002, 2002, IX (1), 15, [cit. s. 3]. ISSN 1211-0442. Dostupné z: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/vlk1-02.pdf
Hogenová, A. Čas a sebepoznání. Pedagogická fakulta UK, Praha 2014, 170 s. ISBN 978-80-7290-781-0
Hogenová, A. Jak pečujeme o svou duši. Pedagogická fakulta UK, Praha 2008. 258 s. IBN 978-80-7290-349-8
Hogenová, A. Starost o duši. Pedagogická fakulta UK, Praha 2009, 223 s. 978-80-7290-393-1
Havel, V: Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří - eseje o Moci bezmocných. Ed. J. Suk & K. Andělová, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, 2016. 310 s. ISBN 978-80-7285-200-0
HAVEL, V. Moc bezmocných: Památce Jana Patočky. In: Česká televize: Havlova proslulá esej. Životem v pravdě se bezmocní mohou zbavit své bezmoci [online]; Praha: ČT, 2016, 10/1978 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/1817870-vaclavhavel_moc_bezmocnych_1978.pdf
Havel, V. Do různých stran. Ed. V. Prečan. Knihovna lidových novin, 1990, 528 s. ISBN 80-7106-000-3
Havel, V. Perzekuce Václava Havla. (Edice Knihovny Václava Havla, sv. 8). Ed. J. Hron. Knihovna Václava Havla, 2015, 312 s. ISBN 978-80-8749-059-4
Havel, V. O lidskou identitu - Úvahy, fejetony, protesty, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979. Nakladatelství Alexandra Tomského, Praha, 1990. 400 s. ISBN 0-946352-04-6
Tabery, E. Opuštěná společnost od Masaryka po Babiše. Nakladatelství Paseka, Praha, 2017. 284 s. ISBN 978-80-7432-849-7
Zvol si info. Nejlepší kniha o fake news. Ed. M. Gregor, P. Vejvodová. CPRESS, Praha 2018. 144 s. ISBN 978-80-2642-553-3
Nutil, P. Média, lži a příliš rychlý mozek. Nakl. Grada, Praha 2018, 192 s. ISBN 978-80-271-0716-2

Preliminary scope of work
Pohledy na pravdu ve smyslu alétheia a ve smyslu orthotés.
Problematika pravdy v současné době pohledem falešných zpráv a jiných dezinformací.
Je možný "život v pravdě" v současné době pod vlnou nepravdivých informací?
Preliminary scope of work in English
The views of truth in sense of alétheia and orthotés.
The problems of truth in the present time in view of point of fake news and another disinformation.
Is "life in truth" possible in the present time despite the big mass of untruthful information?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html