Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Implementace managementu basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy
Thesis title in Czech: Implementace managementu basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy
Thesis title in English: Implementation of management of the basketball tournament Easter Cup Klatovy
Key words: sportovní akce, management sportovních akcí, strategie, SWOT analýza, popisná analýza, basketbalový turnaj
English key words: sport events, sport event management, strategies, SWOT analysis, descriptive analysis, basketball tournament
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.09.2020
Date of assignment: 15.09.2020
Date and time of defence: 15.06.2022 08:30
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Date of electronic submission:28.05.2022
Date of submission of printed version:30.05.2022
Date of proceeded defence: 15.06.2022
Opponents: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní bakalářské práce je rozbor managementu basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy. Důležitou částí této práce je analýza předchozích ročníků a také analýza silných a slabých stránek organizace turnaje v podání BK Klatovy. Hlavním cílem je zjistit, kde má management nedostatky a vytvořit návrhy a doporučení pro nadcházející ročníky turnaje Easter Cup Klatovy. V této práci budou využity metody kvalitativního výzkumu. V rámci případové studie nejdříve dojde k analýze dokumentů, poté bude následovat polostrukturovaný rozhovor. V závěru výzkumu proběhne několik neformálních rozhovorů pro úplné doplnění informací. Veškerá získaná data budou dále zpracována prostřednictvím SWOT analýzy.

Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to take a close look at the management of the basketball tournament Easter Cup Klatovy. An important part of this thesis is analyzing the previous years and also determining the strengths and weaknesses of BK Klatovy when organizing this tournament. The main purpose of this work is discovering where the management has its shortcomings and designing suitable proposals and suggestions for the upcoming years of Easter Cup Klatovy. To achieve these goals, the descriptive analysis, a semi-structured interview and informal interviews will be conducted. Based on all the data collected, the final SWOT analysis was put together.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html