Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Reducing Number of Parameters in Convolutional Neural Networks
Thesis title in Czech: Redukce počtu parametrů v konvolučních neuronových sítích
Thesis title in English: Reducing Number of Parameters in Convolutional Neural Networks
Key words: redukce parametrů|konvoluční neuronové sítě|zpětnovazební učení|hledání architektury sítě|prořezávání
English key words: parameter reduction|convolutional neural networks|reinforcement learning|neural architecture search|pruning
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Supervisor: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.09.2020
Date of assignment: 09.09.2020
Confirmed by Study dept. on: 23.09.2020
Date and time of defence: 22.06.2021 09:00
Date of electronic submission:21.05.2021
Date of submission of printed version:21.05.2021
Date of proceeded defence: 22.06.2021
Reviewers: Mgr. Roman Neruda, CSc.
 
 
 
Guidelines
V posledních letech dosáhly konvoluční neuronové sítě velmi dobrých výsledků v úloze klasifikace obrázků. Většina takových sítí je ale relativně velkých a mají mnoho parametrů, což vede k tomu, že jejich trénování i vyhodnocení trvá dlouhou dobu. Cílem práce je na základě existujících architektur nalézt menší, které by byly schopny dosáhnout podobných výsledků.

Student nastuduje dostupnou literaturu týkající se (hlubokého) strojového učení a typů konvolučních sítí, které se používají při klasifikaci obrázků. Na základě zjištěných informací navrhne nové metody, jak existující sítě zmenšit, ale zachovat podobné výsledky. Navržené sítě a algoritmy budou porovnány s existujícími přístupy z literatury.
References
[1] Han, Song, Jeff Pool, John Tran, and William Dally. "Learning both weights and connections for efficient neural network." In Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 2-15), pp. 1135-1143. 2015.
[2] Li, Hao, Asim Kadav, Igor Durdanovic, Hanan Samet, and Hans Peter Graf. "Pruning filters for efficient convnets." arXiv preprint arXiv:1608.08710 (2016).
[3] Frankle, Jonathan, and Michael Carbin. "The lottery ticket hypothesis: Finding sparse, trainable neural networks." arXiv preprint arXiv:1803.03635 (2018).
[4] Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016. ISBN: 978-0262035613
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html