Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
Thesis title in Czech: Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
Thesis title in English: Marketing mix of a swimming pool in Kralupy nad Vltavou
Key words: dotazníkové šetření, metoda SERVQUAL, služby, kvalita, zákazník
English key words: questionnaire survey, SERVQUAL method, services, quality, customer
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.09.2020
Date of assignment: 02.09.2020
Date and time of defence: 15.06.2022 08:30
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Date of electronic submission:31.05.2022
Date of submission of printed version:31.05.2022
Date of proceeded defence: 15.06.2022
Reviewers: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
pomocí získaných pokladů z dotazníkového šetření navrhnout úpravy a lepší řešení pro zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků v plaveckém bazénu v Kralupech nad Vltavou.
Preliminary scope of work in English
using the treasures obtained from the questionnaire survey to propose modifications and better solutions to improve the quality of services provided and increase customer satisfaction in the swimming pool in Kralupy nad Vltavou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html