Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Význam hudby v etickém rozvoji dítěte mladšího školního věku
Thesis title in Czech: Význam hudby v etickém rozvoji dítěte mladšího školního věku
Thesis title in English: Significance of Music in the Ethical Aspects of Child´s Development
During the Period of Middle Childhood
Key words: Hudební vývoj dítěte mladšího školního věku, rozvoj osobnosti, integrativní hudební pedagogika, polyestetická výchova, metodické scénáře
English key words: The development of musicality in the children of middle childhood, personality development, integrative music education, polyaesthetic education, methodological scenarios.
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.07.2020
Date of assignment: 23.07.2020
Date and time of defence: 15.09.2020 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Date of electronic submission:23.07.2020
Date of proceeded defence: 15.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je přiblížení hudebního vnímání a prožívání dítěte v období mladšího školního věku. Důležitou součástí je vlastní tvorba hudebních příběhů v plné úctě k osobnostní charakteristice dítěte mladšího školního věku a se snahou najít v něm výrazné etické a umělecké rysy.
Preliminary scope of work in English
The purpose of the thesis is to analyse musical perception and understanding of a child during middle childhood, with own composition set in to fairy tale environment being an important part with due respect to all aspects of child's personality aiming to discover prominent ethical and artistic features.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html