Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku
Thesis title in Czech: Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku
Thesis title in English: The Premonstratensian Nunnery in Doksany in Mediaeval-Ages
Key words: Doksany, klášter, církevní řád, premonstrátský řád, řeholní sestra
English key words: Doksany, monastery, religious order, order of Premontré, nun
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.07.2020
Date of assignment: 16.07.2020
Date and time of defence: 14.09.2020 00:00
Date of electronic submission:23.07.2020
Date of proceeded defence: 14.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Jan Kremer
 
 
 
Guidelines
Studentka shromáždí relevantní prameny k dějinám kláštera premonstrátek v Doksanech. na jejich základě a na základě dostupné literatury vypracuje nástin dějin doksanského kláštera v období středověku.
References
Prameny:
Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae II.-VI.
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, -IV.

Literatura:
Ardura, B., Dolista, K., Premonstráti v Čechách, na Moravě a na Slovensku, Praha 1993.
Buben, M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v Českých zemích: II. díl, I. svazek: Řeholní kanovníci, Praha 2003.
Hobzek, J., Kulturní Památka Doksany, Ústí nad Labem 1983.
Jirásko, L., Církevní řády a kongregace v zemích českých, Praha 1991.
Kubíčková, J., Bývalý klášter premonstrátek v Doksanech nad Ohří, Praha 1944.
Vlček, P., Sommer, P., Foltýn, D., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.
Preliminary scope of work
1. Úvod
2. České země v 11. a 12. století
3. Počátky premonstrátů v českých zemích
4. Počátky doksanského kláštera
5. Doksanský klášter ve 13. století
6. Doksanský klášter ve 14. století
7. Doksanský klášter v 15. století
8. Závěr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html