Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Tvorba expertíz v časech pandemie
Thesis title in Czech: Tvorba expertíz v časech pandemie
Thesis title in English: Creation of expertises in the time of pandemic
Key words: expertíza, tvorba expertíz, pandemie, Covid-19, vládní strategie, tvorba politik,
English key words: expertise, expertise making, pandemic, Covid-19, government trategy, polyicy making
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2020
Date of assignment: 15.07.2020
Date and time of defence: 17.06.2021 08:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK314, 314, Malá učebna, 3.patro
Date of electronic submission:03.05.2021
Date of proceeded defence: 17.06.2021
Reviewers: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Colebatch, H. K., Hoppe, R., Noordegraaf, M. (2010). Understanding Policy Work. In
Colebatch, H., Hoppe, R., Noordegraaf, M. (eds.): Working for Policy. Amsterdam:
Amsterdam University Press, pp. 11–25.
Polášek M., Novotný, V., Perottino, M. (2018). Policy-Related Expertise and Policy Work in
Czech Political Parties: Theory and Methods, in Xun, Wu, Howlett, Michael, Ramesh, M.
(eds.), Policy Capacity and Governance. Assessing Governmental Competences and
Capabilities in Theory and Practice, Basingstoke: Palgrave, pp.385-409.
FORMÁČKOVÁ, Monika. Expertíza politických stran na příkladu prezidentských voleb v
České republice. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních
věd, Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí práce Novotný, Vilém.
HAVELKOVÁ, Markéta. Výzkum expertních kapacit českých politických stran v oblasti
reformy důchodového systému. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí práce Novotný,
Vilém.
Preliminary scope of work
V mé bakalářské práci bych se chtěl popsat, kdo tvořil rozhodnutí, kterým se řídil život v České republice od začátku pandemie Covid-19.
Preliminary scope of work in English
I would like to describe who make decision, what lead life in the Czech republick since pademic of Covid-19
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html