Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Ukrajinská geopolitika ve 20. a 21. století.
Thesis title in Czech: Ukrajinská geopolitika ve 20. a 21. století.
Thesis title in English: Ukrainian geopolitics in the 20th and 21st centuries
Key words: Ukrajina – Geopolitika - Geopolitické koncepty - Černomořský bazén - Černomořský region - Geopolitická osa - Geopolitická orientace - Politická geografie
English key words: Ukraine – Geopolitics - Geopolitical concepts - Black Sea basin - Black Sea Region - Geopolitical Axis - Geopolitical orientation - Political Geography
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.07.2020
Date of assignment: 25.07.2020
Date and time of defence: 26.01.2022 08:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Date of electronic submission:02.01.2022
Date of proceeded defence: 26.01.2022
Reviewers: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
1) BAHAN, Oleg. Ukrajinská Pontida. Geopolitické dimenze moderní Ukrajiny. Drogobich: „Kruh“, 2002. 192 s. ISBN 966-7996-36-0
2) DONCOV, Dmytro. Základy naší politiky. New York: OOCHSU, 1957. 210 s.
3) DIAK, Ivan. Ukrajina - Rusko. Kyjev: Stebelyak, 2001. 400 s. ISBN 966-581-274-2.
4) DOROŠKO, Mykola. Geopolitické zájmy a zahraniční politika postsovětského prostoru. Kyjev: Nika-Center, 2011. 228 s. ISBN 978-966-521-578-3.
5) DNISTRYANSKY, Myroslav. Geopolitika: učebnice. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2011. 436 s. ISBN 978-966-613-851-7
6) DNISTRYANSKY, Myroslav. Politická geografie Ukrajiny: učebnice. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2014. 348 s. ISBN 978-617-10-0104-6.
7) DNISTRYANSKY, Myroslav. Etnopolitická geografie Ukrajiny: problémy teorie, metodologie, praxe. Monografie. Lviv: Lvovská univerzita, 2006. 490 s. ISBN 966-613-482-9
8) GORBULIN, Volodymyr. Světová hybridní válka: Ukrajinská fronta: monografie. Kyjev: NISD, 2017. 496 s. ISBN 978-966-554-273-5.
9) GORBULIN, Volodomyr. Donbas a Krym: cena za návrat: monografie. Kyjev: NISS, 2015. 474s. ISBN 978-966-554-255-1
10) LYPA, Jurij. Ukrajinská trilogie: ve dvou svazcích. Svazek 1: „Účel Ukrajiny“. Kyjev: MAUP, 2007. 336 st. ISBN: 978-966-608-752-5
11) LYPA, Jurij. Ukrajinská trilogie: ve dvou svazcích. Svazek 2: Černomořská Dokrina, černomořský prostor, distribuce Ruska. Kyjev MAUP, 2007a. 392 st. ISBN: 978-966-608-753-2
12) RUDNYСKY, Stepan. Historie, geopolitika, geografie v pěti knihách. Kniha 1: Historie, teorie, metodologie, terminologie. Kyjev: Tempora, 2017. 736 s. ISBN 978-617-569-345-2.
13) RUDNYСKY, Stepan. Dějiny geopolitiky. Zeměpis v pěti knihách. Kniha 2: Geopolitika. Kyiv: Tempora, 2017a. 624 s. ISBN 978-617-569-346-9.
14) VEGEŠ, Mykola, PALINČAK, Mykola, HOLONIČ, Ján. Geopolitics: Ukraine, Europe, World (Socio-political view). Fairmont: Academic publishing Fairmont, 2020. 249 s.. ISBN 978-1-953260-01-7
Preliminary scope of work
Teto diplomová práce věnována ukrajinské geopolitice 20. - 21. století. V této práci jsme popsali a analyzovali hlavní koncepty a názory ukrajinských geopolitiků. Naším hlavním cílem bylo dozvědět se více o teoretických základech ukrajinské geopolitiky ve 20. století a uvidět její další vývoj ve 21. století, na základě kterých si můžeme lépe představit geopolitické místo Ukrajiny ve světě a její perspektivy a limity v mezinárodním systému. Snažili jsme se co nejúplněji popsat názory ukrajinských geopolitiků a poznamenat si zvláštnosti jejich myšlení. Analyzovali jsme také možné faktory ovlivňující geopolitickou vizi Ukrajinců ve 20. a 21. století. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí a závěrů. První část představuje hlavní geopolitické koncepty, které se objevily v první polovině 20. století a jejich možnou klasifikaci většiny geopolitických koncepcí a názorů. Ve druhé části jsme se zaměřili více na koncepty, které se týkaly černomořského regionu. Ve třetí části jsme představili hlavní a zajímavé ukrajinské moderní geopolitické koncepty 21. století
Preliminary scope of work in English
This thesis is devoted to the Ukrainian geopolitics of the 20th - 21st century. In it we described the main concepts and opinions of Ukrainian geopoliticians. Our goal was to learn more about the theoretical foundations of Ukrainian geopolitics as it was in the 20th century and to see its further development in the 21st century. We tried to describe as fully as possible the views of Ukrainian geopoliticians and note the peculiarities of their thinking. We also analysed possible factors influencing the geopolitical vision of Ukrainians in the 20th and 21st centuries. This thesis is divided into three major parts and conclusions. The first chapter presents the main geopolitical concepts that emerged in the first half of the 20th century and their classification. In the second chapter, we focused more on those concepts that concerned the Black Sea region. In the third chapter, we presented the main and interesting concepts of Ukrainian geopolitics of the 21st century
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html