Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Jan Nepomuk Karel Kolovrat - Krakovský
Thesis title in Czech: Jan Nepomuk Karel Kolovrat - Krakovský
Thesis title in English: Jan Nepomuk Karel Kolovrat - Krakovský
Key words: Kolovrat - Krakovský - vlastenec - mecenáš - 19. století
English key words: Kolovrat - Krakovský - Patriot - Benefactor - 19th century
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.07.2020
Date of assignment: 08.07.2020
Date and time of defence: 24.05.2021 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:18.04.2021
Date of proceeded defence: 24.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude představovat biografii významné osobnosti českého a rakouského 19. století. Vylíčí životní dráhu J. N. K. Kolovrata - Krakovského, soustředí se na jeho postavení v Březnici, způsob spravování panství, jeho působení ve české vlastenecké společnosti a jeho místo mezi šlechtou českých zemí.
References
Anna FIŠEROVÁ, Hrabě Jan Nepomuk Karel Krakovský z Kolovrat ve světle inventáře zámku Březnice z roku 1853, Opera Historica, 19/2018, s. 56 – 82, České Budějovice 2018.
Ludvík FÜRST, Hanuš z Kolovrat: sborník, Březnice 1939.
Josef HANUŠ, Národní museum a naše obrození, I-II, Praha 1921.
Miroslav HROCH, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.
Milan HLAVAČKA, Daniela TINKOVÁ, Pavel BĚLINA, Velké dějiny zemí Koruny české, XI.a, Praha 2013.
Milan HLAVAČKA, Jiří KAŠE, Jan P. KUČERA, Daniela TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české XI.b, Praha 2014.
Pavel JUŘÍK, Kolowratové: Věrně a stále, Praha 2016.
Karel SKLENÁŘ, Obraz vlasti: příběh Národního muzea, Praha 2001.
Robert SAK, Josef Jungmann, Praha 2007.
František Adolf ŠUBERT, Národní divadlo v Praze, dějiny jeho i stavba dokončená, Praha 1881.

Prameny: Literární archiv Památníku národního písemnictví (dopisy a jiné materiály ze všech fondů, které se vztahují k J. N. K. Kolovratu-Krakovskému.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html